OOG - OMR

OOG-rako hauteskundeak - Elecciones OMR

[EUS] Ikasturte honetan OOG-ren hauteskunde prozedura martxan jarri behar dugu.

[CAS] Este curso debemos iniciar el proceso de renovación del OMR

OOG-rako hauteskundeak - Elecciones OMR

[EUS] Hautaketa ekintzak gauzatzea: Azaroaren 16tik 18ra

Irakasleak: azaroaren 16an. 9:00etakik 14:00etara (areto nagusian)

Gurasoak: azaroaren 17an. 8:30etakik 18:00etara (areto nagusian)

Ikasleak: azaroaren 18an: 9:00etakik 14:00etara


[CAS] Celebración de los actos electorales: Del 16 al 18 de noviembre

Profesorado: 16 de noviembre. De 9:00 a 14:00 (salón de actos)

Familias: 17 de noviembre. De 8:30 a 18:00 (salón de actos)

Alumnado: 18 de noviembre: De 9:00 a 14:00