EGUTEGIA

OOG-rako hauteskundeak - Elecciones OMR

EGUTEGIA

Hautagaiak onartzea: Urriaren 19tik 28ra

Hautagaien eta hautesleen zerrenda behin-behinekoz argitaratzea: Urriaren 31an

Behin-behineko zerrenden aurkako murtziloak aurkeztea: Azaroaren 2tik 4ra

Aurkeztutako murtziloen ebazpena: Azaroaren 9an

Hautagaien eta hautesleen zerrenda behin-betikoz argitaratzea: Azaroaren 10ean

Hautaketa ekintzak gauzatzea: Azaroaren 16tik 18ra

Boto-emanketetan lortutako emaitzak argitaratzea : Azaroaren 21ean

Hauteskundeetako emaitzen aurkako murtziloak aurkeztea: Azaroaren 22tik 24ra

Aurkeztutako murtziloen ebazpena: Azaroaren 29an

Hauteskundeetako emaitzak behin-betikoz argitaratzea: Azaroaren 30ean

Laburpen-fitxa bete eta Hezkuntza-Ikuskaritzara bidaltzea: Abenduaren 2a baino lehen

O.O.G. berriaren eraketa: Abenduaren 12tik 16ra

CALENDARIO

Admisión de candidatos/as: Del 19 al 28 de octubre

Publicación listas provisionales de candidatos/as y electores/as: 31 de octubre

Reclamaciones contra las listas provisionales: Del 2 al 4 de noviembre

Resolución de las reclamaciones: 9 de noviembre

Publicación listas definitivas de candidatos/as y electores/as: 10 de noviembre

Celebración de los actos electorales: Del 16 al 18 de noviembre

Publicación de resultados: 21 de noviembre

Reclamaciones contra los resultados: Del 22 al 24 de noviembre

Resolución de las reclamaciones: 29 de noviembre

Publicación de resultados definitivos: 30 de noviembre

Cumplimentación Ficha-Resumen y remisión a Inspección: Antes del 2 de diciembre

Constitución del nuevo O.M.R.: Entre el 12 y el 16 de diciembre