Azken albiste eta dokumentuak:

Albiste guztiak "albisteak" atalean.  Dokumentu guztiak "dokumentuak" atalean.

[EUS] ESKOLA GARRAIO FALTA KONPENTSATZEKO LAGUNTZA

2023-2024 ikasturtean eskola-garraiorako eskubidea izan arren ikasturte honen hasieran enpresek zerbitzu hori eman ez izanak eragin dien ikasleentzako ezohiko laguntzen deialdia argitaratu da. 

Informazioa esteka honetan

[CAS]  AYUDAS PARA COMPENSAR LA FALTA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Se ha aprobado la orden por la que se convocan, con carácter extraordinario, las ayudas para el alumnado con derecho a transporte escolar matriculado en el curso 2023-2024 afectado por la falta de prestación de dicho servicio al inicio de este curso. 

Información en este enlace

Harrera egunak, ikasturte berriari gogotsu ekin diogu