Azken albiste eta dokumentuak:

Albiste guztiak "albisteak" atalean. Dokumentu guztiak "dokumentuak" atalean.


BEKAK / BECAS

[EUS] Gogoratu unibertsitatez kanpoko beken eskabideak aurkezteko epea 2022ko irailaren 30ean amaituko dela. Bekak ez dira automatikoki berriztatzen. Urtero egin behar duzue eskaera, telematikoki edo aurrez aurre institutuko idazkaritzan. Hona hemen informazio gehiago:

Deialdia ( EHAA, 2022-07-15 )

AURREZ AURREKO ESKAERA: Txorierri institutua IDAZKARITZA

Telefonoa: 94 428 79 20

Ordutegia: 9:00 - 13:30

ESKAERA ONLINE:


[CAS] Recordad que el plazo para solicitar becas no universitarias está abierto hasta el 30 de septiembre. Las becas no se renuevan automáticamente, sino que hay que presentarlas cada año, bien de forma telemática o bien de forma presencial. He aquí más información:

Convocatoria (BOPV, 15-07-2022)

SOLICITUD PRESENCIAL: Txorierri institutua BHI

Teléfono: 94 428 79 20

Horario de atención al público: de 09:00 a 13:30

SOLICITUD ON-LINE