IKASGUNEA

[EUS] IKASGUNEA: FAMILIEN GUNEA

23-24 ikasturte honetan IKASGUNE aplikazioa jarriko dugu abian. Tresna honek gure ikasleen hezkuntzari buruzko informazio xehea ematen die familiei.

Institutuaren 23-24 Urteko Planaren helburuetako bat da plataforma hau erabiltzea bertaratze-hutsegiteen eta kalifikazioen poublikazioaren jarraipena egiteko. Horretarako, familiek plataforman izena eman eta datuak eguneratu behar dituzte (telefonoak, e-mailak...). 

Orri honetan erregistratzeko prozesuan laguntzeko informazioa duzue. Familientzako informazio-hitzaldiak egingo ditugu, eta aurrez aurreko saio batzuk eskainiko ditugu zailtasunak edo arazo teknikoak izan ditzaketen familiei laguntzeko (laster emango dizuegu horren berri).


[CAS] IKASGUNEA: PORTAL DE FAMILIAS

Este curso 23-24 vamos a poner en marcha la aplicación IKASGUNE. Esta herramienta  ofrece a las familias información sobre la educación de nuestros alumnas y alumnas. 

Uno de los objetivos en el Plan Anual 23-24 del Centro es utilizar esta plataforma para hacer el seguimiento de las faltas de asistencia y poublicación de las notas. Para poder llevarlo a cabo necesitamos la inscripción de las familias en la plataforma y la actualización de los datos (teléfonos, emails,...). 

En esta página tenéis información par ayudaros en el proceso de registro. Vamos a realizar charlas informativas para las familias y ofrecemos algunas sesiones presenciales para ayudar a las familias que pudieran tener dificultades o problemas técnicos (os informaremos en breve). 

ERREGISTROA NOLA EGIN

ikasgune - erregistroa.pdf

PROCESO DE REGISTRO

ikasgune - registro.pdf

ERABILTZAILEAREN GIDA

Familien Gunea - Familientzat erabiltzailearen gida.pdf

GUÍA DE USO

Familien Gunea - Guía de uso para familias.pdf