LIBURU DIGITALAK

SM  APRENDIZAJE


[EUS] BIOLOGIA / SCIENCE    eta  MUSIKA

Instalatu beharreko aplikazioa: SM Aprendizaje

[CAS] BIOLOGIA / SCIENCE    Y  MÚSIKA

Aplicación a instalar:  SM Aprendizaje

[EUS] Kontuan izateko

[CAS]A tener en cuenta

[EUS] Aplikazioa lehengoz irekitzean, erabiltzailea sartzeko aukeratu "Accede con tu usuario de SM Educamos" (1. irudia)


Gero (2.irudia) "código del centro educativo"-n sartu hurrengo zenbakia: 1161

Eta "Usuario" eta "Contraseña"-n idatzi ikaslearen Educamoseko atarian sartzeko erabiltzailea eta pasahitza.


[CAS] Al abrir la aplicación por primera vez, para introducir el usuario seleccionar "Accede con tu usuario de SM Educamos" (imagen 1)


En la siguiente pantalla (imagen 2) en  "código del centro educativo" introducir el siguiente número: 1161

En "Usuario" eta "Contraseña"  instroducir el usario y clave de acceso del alumno a la plataforma educamos.